er bestaan wel degelijk heteroseksuele vrouwen

Niet alles wat je leest is waar.

door Robin Alper
|
09 november 2015, 12:50pm

"Women are never straight - they are either gay or bisexual, study suggests," luidt de titel van een artikel op de Independent, "Women are 'either bisexual or gay but NEVER straight': Females become aroused by naked videos of both sexes," meldde Daily Mail, en " Women are either bisexual or gay but 'never straight,'" stelt The Telegraph. De artikelen in kwestie betreffen het onderzoek 'Sexual Arousal and Masculinity-Femininity of Women' van Dr. Gerulf Rieger, van de afdeling psychologie aan de University of Essex. Dit onderzoek richtte zich op de seksuele reacties van vrouwen op erotische video's van zowel mannen als vrouwen. Het onderzoek deelt opwinding op in twee vormen. Enerzijds is er de mannelijke vorm van opwinding, waarbij er een uitgesproken voorkeur is voor één bepaald geslacht, en anderzijds de vrouwelijke vorm van opwinding, waarbij deze voorkeur minder sterk naar voren komt.

Alle bovengenoemde artikelen geven echter een omschrijving van de onderzoeksresultaten die nogal kort door de bocht is. Zo stellen ze dat er uit het onderzoek drie conclusies zijn voortgekomen: heterovrouwen raken van video's van zowel mannen als vrouwen opgewonden en zijn dus eigenlijk bi, lesbiennes reageerden voornamelijk op de vrouwenvideo's en vertonen een mannelijke vorm van seksuele opwinding, en tot slot zijn er geen overeenkomsten tussen mannelijk gedrag van lesbiennes en mannelijke vormen van seksuele opwinding. Daarnaast worden ze allemaal gekenmerkt door één claim die in het artikel naar voren komt, namelijk: "Vrouwen zijn biseksueel of lesbisch, maar nooit hetero."

Deze omschrijvingen laten echter essentiële elementen uit het onderzoek achterwege. Enkel Daily Mail erkende de reactie van Rieger, waarin hij terugkomt op zijn uitspraak en stelt dat het woord 'nooit' te overdreven was. Hij bedoelde eigenlijk dat "het merendeel van de vrouwen die zichzelf als hetero zien, niet hetero zijn als het aankomt op hun seksuele opwinding." Desondanks wordt het idee gegeven dat het onderzoek van Rieger op onbetwistbare wijze aantoont dat bijna alle vrouwen biseksueel of lesbisch zijn. Deze mediaverslaggeving is problematisch. Als men het onderzoek zelf had gelezen, in plaats van klakkeloos andermans artikelen over te nemen, was de berichtgeving minder hysterisch geweest.

De hypotheses en uitkomsten van het onderzoek hadden genuanceerd moeten worden. Zo wordt er in de conclusie van het onderzoek gesteld dat de indeling in mannelijke en vrouwelijke kenmerken wellicht niet accuraat is, en wordt er gezegd dat men rekening dient te houden met de invloed van de sociale omgeving, als wordt gekeken naar de onderzoeksresultaten. Sociale verwachtingen uit de omgeving kunnen namelijk bijdragen aan bepaald seksueel gedrag. Verder wordt aangegeven dat het onderzoek niet per definitie representatief is voor de rest van de samenleving. De vrouwen die aan het onderzoek meededen zijn volgens Rieger namelijk "vrijer in hun seksuele houding dan mensen die liever niet aan dergelijke onderzoeken zouden meewerken." Ook de beperkingen van het onderzoek zelf worden aangeduid, door te melden dat de methode wellicht van invloed is geweest op de uitkomsten. De deelnemers kregen namelijk korte erotische video's te zien, afgewisseld met simpele opdrachten om ze weer terug te brengen naar 'normaal.' Hierbij werd gemeten hoezeer hun pupillen zich vergroten, en in welke mate de bloedstoeloop naar de genitaliën toenam. Maar ook deze werkwijze kent volgens Rieger zijn beperkingen.

Deze nuanceringen worden in de media veelvuldig achterwege gelaten. Hoewel de conclusie van het onderzoek duidelijk vertelt dat de uitkomsten van de hypotheses afhankelijk zijn van een enorm scala aan externe invloeden, en de getrokken connecties dus voorbarig kunnen zijn, geven diverse media het idee dat alle vrouwen zonder twijfel biseksueel of lesbisch zijn. Dat de vrouwen in het onderzoek opgewonden raken van zowel mannen als vrouwen, betekent echter niet direct dat de rest van de vrouwen op aarde zowel seksueel als romantisch is aangetrokken tot beide geslachten. Het is dan ook belangrijk om verder te kijken dan de korte omschrijvingen die op het internet rondzweven. Zoals het onderzoek over lesbiennes vertelt dat "de manier waarop vrouwen in het openbaar verschijnen, ons niks vertelt over hun seksuele voorkeur," moeten we dus ook beseffen dat de manier waarop de media bepaalde onderzoeksresultaten naar voren brengen, ons niet altijd iets vertelt over de juistheid hiervan.

Tagged:
Media
lesbisch
hetero
seksualiteit
Biseksueel
sexual arousal and masculinity-femininity of women