demonstreren voor gelijkheid tijdens de women's march in amsterdam

Afgelopen zaterdag liepen duizenden mensen mee in de mars tegen haat en voor verdraagzaamheid. i-D liep mee en maakte kennis met een aantal deelnemers.

door Rolien Zonneveld
|
12 maart 2019, 2:00pm

Zaterdagmiddag stroomde de Dam vol met enkele duizenden mensen die vanuit heel Nederland naar de stad waren getrokken om gezamenlijk hun stem te laten horen tegen onderdrukking en voor gelijkheid. Het thema dit jaar was “all oppression is connected”, een pleidooi van de organisatie voor intersectioneel feminisme. “Het gaat over ons allemaal (v/m/x)”, las de aankondiging. “Omdat alle onderdrukking met elkaar te maken heeft.” De initiatiefnemers van de mars riepen zo iedereen op om te strijden voor “onbeschaamd feminisme, anti-racistisch en inclusief.” En dat was terug te zien in de stoet, die dit keer intersectioneler was dan ooit: onder meer sekswerkers, trans vrouwen, vluchtelingen, moslima’s en mensen met een fysieke beperking hadden zich verenigd om samen al scanderend naar het Museumplein te marcheren.

Desiré van den Berg was erbij en legde een aantal deelnemer vast. Toen het stof van de mars was neergedaald vroegen we hen voor welke veranderingen zij zich hard maken, en wat feminisme voor hen betekent.

1552391835876-Daryll_WomensMarch_i-D_2019__87A9352

Daryll Landbrug (33), jongerencoach

Waarom ben je hier vandaag gekomen?
Daryll: Ten eerste uit solidariteit met vrouwen. Daarnaast om mezelf te confronteren met mijn privileges als cisgender heteroman, omdat mannen moeten beseffen dat wij te weinig doen om vrouwen een gelijkwaardige positie in onze samenleving te geven. Daarnaast zat ik ook in het sprekerspanel om het te hebben over mijn privileges, toxic masculinity op politiek links en de oproep aan elke man om ruimte te maken voor elke vrouw.

Online zie je dat mensen hun stem laten horen over dit onderwerp, hoe voelde het om hier nu te zijn?
Ik voel me schuldig, beschaamd, maar ook zeker dankbaar en trots. Dat ik hier ben en mijn stem laat horen, betekent niet dat mijn acties als man niet meer onder de loep hoeven te worden genomen. Het is zo normaal om als man niet na te denken over je acties aangezien het patriarchaat nagenoeg voor jou is ingevuld. Het zijn daarnaast vrouwen geweest die mij onderwezen hebben om te leren praten over je emoties en percepties over mannelijkheid die niet bij mij passen.

1552391879639-Sophie_WomensMarch_i-D_2019__87A9397

Sophie Dalmulder (20), barmedewerker en visagist

Waarom ben je hier vandaag gekomen?
Sophie: Ik wil laten zien dat ik gelijkheid belangrijk vind. Door mijn stem te laten horen, samen met duizenden anderen. Ook is het fijn om met zoveel mensen samen te komen die allemaal een mening en een doel delen. Dat geeft een enorm saamhorigheidsgevoel.

Wat zeg je tegen mensen die feminisme onzin vinden?
Ik zou vragen of ze het niet belangrijk vinden dat iedereen die hetzelfde werk verricht hetzelfde betaald moet krijgen. Of ze het niet belangrijk vinden dat iedereen zichzelf kan zijn zonder dood gewenst te worden. Of ze het fijn vinden als hun dochter na een avond stappen van alle kanten beledigd, geobjectiveerd of geïntimideerd wordt.

1552391911463-Victoria_WomensMarch_i-D_2019__87A9331

Victoria Caram (28), pornoproducent en werkzaam bij Miss Trans Star International

Waarom ben je hier vandaag gekomen?
Victoria: Omdat ik als Latijns-Amerikaanse transgender vrouw niet alleen door het patriarchaat word onderdrukt, maar ook door overheden en instituten zoals de kerk. Ik ben hier om trots te zijn op wie ik ben, voor de interne en externe strijd die ik moest overwinnen om voor mijn zusters wereldwijd te strijden, en om een stem te geven aan de duizenden meisjes zoals ik die in Latijns-Amerika worden vermoord.

Welke veranderingen zou jij het liefst willen zien op de korte termijn?
De veranderingen die ik wil zien zijn niet op korte termijn. Erkenning dat er meer genders zijn dan alleen ‘man’ en ‘vrouw’. Gender is niet binair, het is een spectrum. En het gaat dus niet alleen om het afwijzen van roze en blauwe hokjes, maar dat we erkennen dat er talloze hokjes zijn, en dat we die allemaal moeten erkennen om ervoor te zorgen dat iedereen de beste toegang heeft tot gezondheidszorg, scholing, kansen om een gezin te starten, de banenmarkt, veilig over straat kunnen gaan, liefhebben en geliefd worden.

1552391938666-Niklas_WomensMarch_i-D_2019__87A9318

Niklas Illenseer (23), student Economie en Urban Studies

Wat zou jij tegen mannen willen zeggen die nog geen feminist zijn?
Niklas: Stop met bang zijn voor het woord. Het woord is overgenomen, gemanipuleerd en verkeerd weergegeven in de media. Iedereen, en misschien mannen in het bijzonder, moet worden aangemoedigd om die eerste gevoelens van ongemak te overkomen als het woord valt, en om uit te zoeken wat het écht betekent om feminist te zijn. Het emanciperen van vrouwen staat niet gelijk aan het haten van mannen.

Online zie je dat mensen zich laten horen over dit onderwerp, hoe voelt het om hier in levende lijve te staan?
Het geeft energie! Het is een ontzettend krachtig evenement. Dit is de eerste mars waar ik bij ben, en ik ben zo blij dat ik ben gekomen. Ik hoop dat iedereen, inclusief ikzelf, deze energie mee kan nemen en uit kan dragen in de overige 364 dagen van het jaar. Het gaat niet alleen om protesteren, het gaat om reflecteren, nadenken over hoe ik me gedraag en hoe ik anderen behandel. Met name vrouwen, vrouwen van kleur, de lhbtq-gemeenschap en gehandicapte vrouwen. Dat moeten we elke dag van het jaar doen.

1552391977155-MayaandBrigit_WomensMarch_i-D_2019__87A9307

Maya van As en Brigitte van Bakel, cabaretduo Vlamousse

Waarom zijn jullie hier vandaag?
Maya en Brigitte: Als vrouwen in de cabaretwereld krijg je veel kutcomplimenten. ‘Ik vind jou zo grappig voor een vrouw.’ Of juist: ‘Kijk, ik vind dat grove bij een Theo Maassen of Hans Teeuwen hartstikke leuk, maar bij een vrouw trek ik dat dan weer niet of zo, haha gek hè?’ Dat opent je ogen wel voor de sluimerende manier waarop vrouwen anders gezien worden. En als je dat eenmaal ziet is het hek van de dam. Wij staan hier om aandacht te vragen voor de loonkloof, orgasmekloof, pink taxes, intersectionaliteit, klein seksisme en groot seksisme, voor mannen die vrouwelijk willen bewegen en daarvoor uitgelachen worden en de vrouwen die hogerop willen komen, maar waarin niet geloofd wordt. En zodat onze dochters, mochten ze de humor van hun moeders erven en zo gek zijn de culturele sector in te gaan, nooit meer na een voorstelling hoeven horen dat iemand ‘vrouwen normaal nooit grappig vindt’, maar haar ‘heel geestig.’

1552392002275-Robin_WomensMarch_i-D_2019__87A9346

Robin Ramos (20), intersectioneel activist, filmmaker en lid jongerenpartij BIJ1

Waarom ben je hier vandaag gekomen?
Robin: Omdat ik heel graag in een wereld wil leven waarin mensen één kunnen zijn, zonder elkaar in hokjes te moeten plaatsen en te onderdrukken. Ik hoop op een wereld waarin wij leren van onze voorouders die voor duizenden jaren in vrede met elkaar en de natuur hebben geleefd en elkaar insluiten in plaats van uitsluiten. Een wereld waarin gelijkheid geen woord meer hoeft te zijn, maar een realiteit die onbenoemd mag blijven.

Wat zou jij tegen mannen willen zeggen die nog geen feminist zijn?
Jullie hebben honderden jaren de tijd gehad, en je ziet de catastrofale gevolgen. Niet alleen voor vrouwen maar ook voor de aarde, dieren, niet-witte mensen, mensen met een fysieke beperking of mensen met psychische problemen. Als we op deze zelfdestructieve manier doorgaan maken we ons als mensheid, ons als planeet met alle organismen tot voltooid verleden tijd.

1552392037969-Meg_WomensMarch_i-D_2019__87A9366

Meg (22), student international business administration, en Kim (24) van Grinsven, manager bij een restaurant

i-D: Waarom zijn jullie hier?
Meg en Kim: We hebben veel te danken aan de mensen die vroeger voor onze rechten hebben gestreden. Dit is onze eerste mars: niet omdat we eerder niet voor gelijkheid stonden, maar het kostte tijd om te zien, ervaren en begrijpen waarom het nodig is. We hebben nog veel te leren, maar we weten dat het patriarchaat ontzettend veel schade aanricht.

Wat houdt feminist zijn in voor jou?
Voor ons staat feminisme voor vrijheid, gelijkheid, broederschap en intersectionaliteit. De verschillende vormen van discriminatie zijn allemaal verbonden, en om werkelijke gelijkheid te bereiken kunnen we dat niet negeren en ons alleen richten op vrouwenrechten. We willen benadrukken dat het niet gaat om het haten van mannen. We zagen net iemand met een bord waar ‘mannen’ op stond, met een pijl naar een vuilnisbak. Daar zijn we het echt mee oneens. Natuurlijk zijn wij ook boos, maar alle mannen haten werkt alleen maar contraproductief en creëert meer verdeeldheid.

1552392060197-Zarah_WomensMarch_i-D_2019__87A9298

Zarah Zwanenburg (19), student motorvoertuigentechniek

Waarom ben je hier vandaag gekomen?
Zarah: Omdat ik een samenleving wil waarin trans mensen, mensen van kleur, de lhbtq-community en vrouwen niet meer benadeeld worden door te zijn wie we zijn door het patriarchaat. Eerlijke rechten voor iedereen.

Wat zou je tegen mensen zeggen die feminisme onzin vinden?
Als je feminisme onzin vindt, ben je geprivilegieerd genoeg om je niet druk te maken om jouw rechten of die van een ander, en dat is exact waarom we nog feministen en activisten nodig hebben.

1552392077577-Myrthe_WomensMarch_i-D_2019__87A9324

Myrthe Haisma (16), scholier

Waarom ben je hier vandaag gekomen?
Myrthe: Omdat seksisme en misogynie bijna normaal worden gevonden. Omdat vrouwen op veel plekken nog steeds niet het recht hebben om zelf te bepalen wat er met hun lichaam gebeurt. Omdat mannen en vrouwen niet gelijkwaardig worden behandeld. Omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag door veel mannen bijna als een geboorterecht wordt gezien en bijna twintig procent van alle meisjes daar voor hun zestiende mee te maken heeft gehad. Omdat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen met dezelfde functie en omdat vrouwen bij de Women’s March in Istanboel door politie van straat zijn verdreven met traangas.

Wat zou je tegen mensen zeggen die feminisme onzin vinden?
Dat meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen geen gevolgen heeft voor rechten die mannen hebben. We vragen niet om meer rechten dan mannen, maar om gelijke rechten. Tegen vrouwen die tegen feminisme zijn zou ik willen zeggen dat ik het heel erg vind dat er vrouwen zijn die beweren dat vrouwen moeten aanvaarden dat ze minder waard zijn dan mannen en niet meer kunnen dan er leuk uitzien.

Tagged:
Desiré van den Berg
straight ups
women's march