Fotografie Stanislaw Boniecki

portretten van jonge new yorkers die protesteren tegen het wapenbeleid

Fotograaf Stanislaw Boniecki legt de jonge activisten vast tijdens de March for Our Lives in New York.

door Hannah Ongley
|
27 maart 2018, 12:40pm

Fotografie Stanislaw Boniecki

Op zaterdag hing er een zeldzame sfeer in de overvolle metro naar 72nd Street. Zeldzaam voor het openbaar vervoer, maar vooral zeldzaam in de discussie over het Amerikaanse wapenbeleid. De stemming voelde optimistisch. De schietpartij die afgelopen maand plaatsvond op de Marjory Stoneman Douglas High School, die 17 studenten het leven kostte en een blijvend effect had op ontelbaar veel mensen, was verschrikkelijk. Jonge mensen zijn woedend op de overheid die geen aandacht lijkt te hebben voor dit probleem. Maar dankzij de ongelooflijke inspanningen van de jonge studenten die het overleefden, zijn ze ook hoopvol. New York is trots op zijn veerkracht en diversiteit, en belichaamt de hartverscheurende toespraak van student Emma Gonzalez, waarin ze het bloedgeld van de wapenlobby veroordeelt. Een groep kinderen hield borden omhoog met cijfers die er niet om logen ーzwarte studenten hebben een drie keer hogere kans om in aanraking te komen met wapengeweld dan witte studenten, en in Alabama is het makkelijker om een wapen te kopen dan een dildo. Witte veteranen en taxichauffeurs schaarden zich massaal achter de studentenbeweging. i-D vroeg aan een aantal actievoerders waarom ze op de been waren, en wat ze willen zeggen tegen de ambtenaren in functie.

Gabby Steinfeld, 24, docent Spaans

Waarom protesteer je vandaag? Het raakte me toen het gesprek over het bewapenen van leraren ging. Ik ben leraar. Als die wet aangenomen zou worden, dan is dat iets wat een direct effect heeft op mij, en mijn studenten. Ik ben het er niet mee eens. Hoe anders zou Amerika zijn met strengere regels rondom wapenbezit? Als er meer regulering zou zijn, en er gezorgd werd dat je minder gemakkelijk aan wapens kon komen, dan zouden er niet zoveel schietpartijen zijn. De cultuur rondom wapens moet veranderen. Welke boodschap wil je meegeven aan de overheid? Denk goed na over de gevolgen van je uitspraken. Het heeft een enorme impact. Zeker op studenten en docenten, maar ook op mensen die het niet eens doorhebben nu. Wapengeweld kan iedereen raken. Het laat nu het hele land wankelen, en dat moet stoppen. Als je een nieuwe president zou mogen kiezen, wie zou dat zijn? Mensen hebben het over Oprah, wat heel leuk is, maar het moet wel iemand zijn die ons land leiding kan geven. Iemand die gekwalificeerd is, slim, en ziet wat er aan de hand is in het land. Dat gebeurd momenteel niet.

Sona, 29, student

Waarom protesteer je vandaag? Omdat dit onzin is. We zijn zo boos. Ik doe vandaag mee omdat er veel mensen zijn die niet mee kunnen doen vandaag. Het is heel belangrijk dat we om ons heen kijken en afvragen wie toegang heeft tot deze plek en wie niet, en of de mensen die vandaag protesteren degene zijn die het meest getroffen zijn door wapengeweld. Het meelopen met de mars is een intersectionele praktijk en we bevragen protesteren tijdens dit protest. Hoe anders zou Amerika zijn met strengere regels rondom wapenbezit? Er zouden minder doden vallen. Er zouden minder mensen onschuldig vastzitten. Het zou onze gedachtengang over macht fundamenteel veranderen. Hoe we denken over wat het betekent om sterk te zijn, en hoe we voor elkaar zorgen. Het zou ook zorgen voor minder gevangenen, veel mensen worden vastgezet voor stomme dingen. Welke boodschap wil je meegeven aan de verkozen ambtenaren? Je moet je werk gaan doen. Dit is je baan. We vertellen je wat werkt en wat niet. We hebben je verkozen, en we begrijpen wel dat het gecompliceerd is, maar het is ook heel duidelijk wat goed en slecht is. Aangezien jij besloot om deze baan aan te nemen, moet je die ook goed uitvoeren. Als je een nieuwe president zou mogen kiezen, wie zou dat zijn? Maxine Waters. Eerlijk gezegd zou het een zwarte vrouw moeten zijn.

@proof_of_age

Emily Ling, 19, student

Waarom protesteer je vandaag? Ik denk dat het een goed platform is om bewustzijn te creëren rondom problemen die al een langere tijd spelen. Deze grote schietpartijen zijn niet nieuw. Het probleem is er al sinds Columbine. Ik denk niet dat wapengeweld iets nieuws is. Maar de schietpartij op Parkland heeft bewustzijn gecreëerd rondom dit onderwerp, en deze tocht kan aandacht eisen voor de gemarginaliseerde gemeenschappen die deze luxe niet hebben. Hoe anders zou Amerika zijn met strengere regels rondom wapenbezit? Ik zou niet echt weten hoe het er dan uit zou zien. Ik ben pas 19 jaar en mijn hele leven is gevormd door schietpartijen en de angst dat ik nergens veilig ben. Ik hoop dat dit veranderd voor de jongere generaties, dat zij niet bang hoeven te zijn om naar school te gaan of om over straat te lopen in hun buurt of in een bioscoop. Welke boodschap wil je meegeven aan de verkozen ambtenaren? Dit is een kantelpunt. Je kunt of luisteren naar de mensen of aftreden. Ik denk dat we ze allemaal moeten vervangen, dus ik heb eigenlijk niets aardigs te zeggen.

Brittany Isaac, 18, student

Waarom protesteer je vandaag? Ik doe mee aan de mars om de rechten van kinderen te beschermen, die zijn belangrijker dan het wapenbeleid en de lobbyisten van de NRA hebben invloed op de overheid. Hoe anders zou Amerika zijn met strengere regels rondom wapenbezit?Ik zou me veiliger voelen als er meer beperkingen zouden zijn, en ik denk dat er minder criminaliteit zou zijn. Welke boodschap wil je meegeven aan de verkozen ambtenaren? Stop met geld aannemen van de NRA. Ik snap dat je geld nodig hebt voor je campagne, maar je kunt geen bloedgeld aannemen.

Emmet Townsend, 18, werkt voor een non-profit organisatie

Waarom protesteer je vandaag? Ik heb geholpen met het organiseren van de ‘walkout’, het naar buiten lopen van mijn school voor de nationale beweging die een paar weken geleden plaatsvond. Het raakte me om te zien dat iedereen zoveel passie heeft hiervoor. Hoe anders zou Amerika zijn met strengere regels rondom wapenbezit? Ik ben benieuwd. Het mooie van democratie is dat we dingen zouden kunnen als het niet werkt en voor iets anders kunnen gaan. Ik denk dat het niet gaat om of het hervormen van het wapenbeleid of de mentale zorg ーhet kan tegelijk. Ik ben bereid om alles te proberen nu. Ik denk dat niets doen onacceptabel is. Welke boodschap wil je meegeven aan de verkozen ambtenaren? Op een gegeven moment moet de polarisatie van de partijen in Amerika stoppen. Er moet samengewerkt worden. Als je een nieuwe president zou mogen kiezen, wie zou dat zijn? Ik ben een groot voorstander van de vertegenwoordiger van Conneticut, Jim Himes. Hij is democraat en de tweede man van de New Democrat Coalition, die de nadruk legt op matiging in de politiek. Hij is voor het tweede Amendement, maar hij is ook voor een verstandige wijziging van het wapenbeleid. Dat is iets waar ik echt achter kan staan.

Olivia Fialkow, 26, creative director

Waarom protesteer je vandaag? Ik doe mee voor de levens van iedereen. Ik weet dat ik op een dag moeder zal worden. Ik wil mijn belangen en de belangen van deze generaties en de generaties die nog komen, beschermen. Hoe anders zou Amerika zijn met strengere regels rondom wapenbezit? Realistisch gezien denk ik niet dat het iets aan onze manier van leven gaat veranderen, maar ik denk dat het wel voor een fundamentele verandering zorgt in de manier waarop Amerikanen zich voelen.Welke boodschap wil je meegeven aan de verkozen ambtenaren? Word wakker! Luister. De mensen willen niet dat de NRA de baas is en de macht heeft die ze hebben.Als je een nieuwe president zou mogen kiezen, wie zou dat zijn? Oprah.

@LVFLKW

Simon, 17, middelbare scholier

Waarom protesteer je vandaag? Ik ben hier om samen te protesteren. We zien allemaal dat verandering nodig is, dus we zijn hier om die verandering in gang te zetten. Hoe anders zou Amerika zijn met strengere regels rondom wapenbezit? Ik denk dat mensen veiliger zouden zijn. Niemand zou zich zorgen moeten maken over gewone dagelijkse activiteiten, zoals naar school gaan. We leven niet in een derdewereldland, maar toch zijn er mensen die zich dagelijks niet veilig voelen. Dat is een serieus probleem. Welke boodschap wil je meegeven aan de verkozen ambtenaren? We zouden gemotiveerd moeten worden door het juiste te doen, in plaats van gemotiveerd worden door geld. Het is tijd dat we meer om levens gaan geven dan om geld. Als je een nieuwe president zou mogen kiezen, wie zou dat zijn? Michelle Obama.

Lea Carey, 26, freelance illustrator en ontwerper

Waarom protesteer je vandaag? Het is belangrijk om op te staan voor de zaken waarin je gelooft. Zoals Mira al zei, is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te verzamelen die pleiten voor verandering, en hopelijk gaat de overheid er dan aandacht aan besteden. Hoe anders zou Amerika zijn met strengere regels rondom wapenbezit? Hopelijk zijn er minder moorden en meer veiligheid. Ouders zouden zich geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid van hun kinderen op school. Tegelijkertijd hoeven studenten zich dan geen zorgen te maken over een dreiging met geweren in het klaslokaal terwijl ze leren. Welke boodschap wil je meegeven aan de verkozen ambtenaren? De wapenwet moet opnieuw vormgegeven worden, en dat is hoognodig. Een mensenleven zou belangrijker moeten zijn dan het geld van de NRA. Als je kijkt naar andere landen en de regulering rondom wapens, is er een direct verband tussen regulatie en sterftecijfers. We kunnen die cijfers niet langer negeren. Als je een nieuwe president zou mogen kiezen, wie zou dat zijn? Michelle Obama zou fantastisch zijn. Ik ben ook groot voorstander van het verkiesbaar stellen van Elisabeth Warren. Er moet meer vrouwelijke representatie komen binnen onze overheid.


@leancarey

Mira Brock, 25, werkt bij Sofar Sounds

Waarom protesteer je vandaag? Ik wilde mijn steun betuigen. Het is een zaak waarvoor hard gevochten moet worden. Het is heel inspirerend om de jongeren te zien die de beweging leiden. Ik wil mijn aandeel bijdragen aan deze massa. Hoe anders zou Amerika zijn met strengere regels rondom wapenbezit? Hopelijk zouden er dan minder onzinnige moorden zijn. Ik geloof dat het reguleren van geweren daaraan kan bijdragen. Welke boodschap wil je meegeven aan de verkozen ambtenaren? Neem dit zo serieus mogelijk. Luister naar de mensen. “Dit is hoe democratie eruit ziet” heeft veel betekenis ーwe hebben deze vertegenwoordigers gekozen. Als je een nieuwe president zou mogen kiezen, wie zou dat zijn? Ik zou het fantastisch vinden als Michelle Obama zich verkiesbaar stelt. Maar ik denk niet dat de familie Obama daar behoefte aan heeft. Ik begrijp dat ze een pauze nodig hebben, maar toch zou ik het fantastisch vinden als Michelle een gooi doet naar het presidentschap.

@mira_brock

Tagged:
New York
portraits
Fotografie
wapenbeleid
stanislaw boniecki
march for our lives