de vrouwen die strijden tegen gendergerelateerd geweld

Onlangs werd er in Mexico-Stad geprotesteerd tegen geweld en discriminatie. Kwesties die lange tijd onder de radar zijn gebleven. Maar er lijkt verandering aan te komen. i-D sprak enkele vrouwen die meeliepen in de mars.

door Monse Castera
|
02 mei 2016, 2:30pm

Gala
Leeftijd: 19
Wat doe je?
Ik studeer geschiedenis.
Waarom ben je hier vandaag?
Ik denk dat de huidige situatie in Mexico niet goed is. We leven in een heel onveilige stad waar er veel te weinig wordt gestraft. We hebben een seksistische cultuur en we beseffen dat niet. Ik hoop dat deze mars een verschil zal maken.
Ben je slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld?
Ja, net zoals alle vrouwen. Het gebeurt vooral op het openbaar vervoer. Meer dan eens werd er in mijn billen geknepen en mannen bekijken je op een bepaalde manier. De beledigingen gaan vaak over de manier waarop we ons kleden.
Wat denk je dat de maatschappij kan doen om dit probleem aan te pakken?
Dat is iets wat ik heel moeilijk vind. Ik denk dat educatie heel belangrijk is, maar we moeten ook kijken wat we zelf kunnen doen. 

Daniela
Leeftijd: 33
Wat doe je?
Ik ben styliste.
Waarom ben je hier vandaag?
Ik ben naar de mars gekomen omdat ik een mens ben en het belangrijk voor me is.
Ben je slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld?
Ik denk dat ik al mijn hele leven last heb van dat soort geweld. Het gevoel krijgen dat je niet goed genoeg bent of dat je wordt betast, gewoon omdat je een vrouw bent. Ik ben al een paar keer serieus aangevallen geweest op "veilige" plaatsen met mensen die ik vertrouwde. Het ergste is dat ze niet beseffen dat hun daden agressief en seksistisch zijn. Dat is de oorzaak van het probleem, want ze beseffen niet dat wat ze doen verkeerd is.
Beschouw je jezelf als een feministe?
Ik ben een feministe want ik vind dat we allemaal dezelfde mogelijkheden in het leven moeten krijgen. Voor mij staat feminisme gelijk aan een goed mens zijn.
Wat wil je de volgende generaties meegeven?
Wees niet lui, haal dit slechte systeem onderuit en bouw iets beters op. 

Jovana Sanchez
Leeftijd: 16
Wat doe je?
Ik zit nog op de middelbare school.
Waarom ben je hier vandaag?
Ik zag de hashtag #VivasNosQueremos op social media en besloot om te komen. Mijn vader is journalist en hij wilde ook komen en me steunen.
Hoe kunnen we de aandacht vestigen op het geweld waar Mexicaanse vrouwen mee te maken krijgen?
Ik denk dat dit geweld en seksuele agressie altijd heeft bestaan. Iedereen ziet het en toch doen mensen alsof het normaal is. Mensen denken dat het oké is om ons te misbruiken, te vermoorden en aan te randen - gewoon omdat we vrouwen zijn. De eerste keer dat ik werd aangerand, was ik zes jaar. Een 40-jarige man legde zijn hand onder mijn rokje. 

Carla Escobar
Leeftijd: 24
Wat doe je?
Ik studeer Internationale Betrekkingen.
Waarom ben je hier vandaag?
We komen samen om het geweld tegen vrouwen aan de kaak te stellen. We hopen dat het stopt.
Ben je lid van een organisatie?
Ja, we maken deel uit van de Student Gender Commission. De afdeling van politieke wetenschappen heeft al vaak te maken gehad met seksgerelateerd geweld. En dan heb ik het niet over vrouwelijke studenten die in de wc's worden gefilmd of fysieke agressie, maar symbolisch geweld met klasgenoten en docenten. Er zijn een paar vrouwelijke lectoren die samen met de commissie de strijd aangaan, maar over het algemeen doen er dat niet veel. Eigenlijk zouden er veel docenten ontslagen kunnen worden. Er zijn enkele klachten van vrouwelijke studenten en er is voldoende bewijs. Maar overal het algemeen is het heel moeilijk om gehoord te worden.
Wat is je advies voor iemand die slachtoffer is geworden van gendergerelateerd geweld op school?
Het is ingewikkeld want er is geen wetgeving om gendergerelateerd geweld aan te geven of om een klacht in te dienen. Sommige daden worden niet als misdrijven gezien. Ik vind dat het schoolsysteem hier iets aan moet doen, maar ook de Mexicaanse wetgeving. Er is geen enkele wet die deze misdaden bestraft. Het voorstellen van wetten en deze kwesties aan de kaak stellen moeten wij doen. 

Zaid Díaz
Leeftijd: 25
Wat doe je?
Ik ben een fashion director.
Waarom ben je hier vandaag?
Ik ben naar de mars gekomen omdat femicide en geweld tegen vrouwen problemen zijn waar ik me veel zorgen over maak. Ik denk dat in Mexico en Latijns-Amerika nog steeds de gedachte heerst dat vrouwen zwakker zijn dan mannen. Mannen die seksistisch zijn, misbruiken dat en gedragen zich agressief. Het ergste is dat ze niet beseffen dat ze fout zijn. Ze denken dat het normaal is. We hebben nog een lange weg te gaan, vooral in de ontwikkelingslanden, waar veel vrouwen vrouwenhaters zijn. Het is heel belangrijk om mensen te onderwijzen over feminisme.
Waarom is het leuk om in 2016 een mens te zijn?
Ik heb altijd een dubbel gevoel gehad over gender. Ik houd er niet van om de twee te scheiden, maar we leven nu eenmaal in een maatschappij die ons onderverdeelt in klassen. Het is onmogelijk om gender te negeren. Het leukste aan een mens te zijn anno 2016, is dat beetje bij beetje de grenzen rond gender vervagen. Vrouwen zijn zich bewuster van hun rol in vergelijking met enkele jaren geleden. Ze beseffen we allemaal dezelfde dingen kunnen bereiken. Dat dringt ook bij mannen door en langzaam maar zeker zijn er minder seksisten. We willen allemaal dezelfde mogelijkheden hebben.

Denisse
Leeftijd: 27
Waarom ben je hier vandaag?
Omdat ik denk dat dit een probleem is dat we tegenwoordig normaal vinden. Ik ben naar andere plaatsen in Latijns-Amerika gegaan en daar is het probleem nog acuter, afhankelijk van bepaalde gebieden. Ik merk dat we het allemaal beu zijn en ik ben verbaasd dat er zoveel mensen naar hier zijn gekomen. Ook ben ik hier naartoe gekomen om te filmen. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit alles vast te leggen: de mars, de maatregelen die we nemen, wat we denken en te laten zien hoe de dingen zich ontwikkelen.
Wat denk je dat het resultaat van deze mars zal zijn?

Eerst en vooral dat we ons niet alleen voelen. Miljoenen andere vrouwen voelen zich ook zo. Dit is ons allemaal overkomen en we kunnen op elkaar rekenen. Het zeggen zoals het is, zonder de woorden te verdraaien, zonder dat mensen je gek of denken dat je last van je hormonen hebt. Het helpt een licht te schijnen op wat er gaande is. 

Dalía
Leeftijd: 25
Wat doe je?
Ik dans en acteer.
Waarom ben je hier vandaag?
Ik ben hier om te protesteren, niet alleen voor mezelf maar ook voor alle vrouwen.
Ben je slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld?
Ja. Ik denk dat alle, of althans de meeste vrouwen daar al eens mee geconfronteerd zijn.
Wat denk je dat het resultaat van deze mars zal zijn? Deze mars is een historisch moment en moest er echt een keertje van komen. Het zal vrouwen motiveren om terug te vechten, zodat jongere generaties zullen opgroeien zonder alle seksistische vooroordelen die er vandaag de dag bestaan.
Beschouw je jezelf als een feministe? Ja, maar ik denk dat ik er meer over moet weten om mezelf zo te noemen. Maar ik beschouw mezelf wel als een vrouw die voor zichzelf en anderen wil opkomen. 

Andrea
Leeftijd: 18
Wat doe je?
Ik studeer aan een technische school.
Waarom ben je hier vandaag?
Ik wil dat vrouwen voor zichzelf opkomen en protesteren.
Ben je slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld?
Ja, op school. De typische vooroordelen tegenover jonge meisjes, dat we niet zo goed kunnen presteren als jongens. Jammer genoeg horen we dit van leerkrachten.
Wat denk je dat het resultaat van deze mars zal zijn?
Dat mensen gaan beseffen dat er wel degelijk een probleem is. Ik hoop dat mensen inzien wat er aan de hand. Misschien gaan ze zich in de kwestie verdiepen.

Sofía and José
Leeftijd: 24 en 18
Waarom ben je hier vandaag?
Sofía: Vooral omdat we een bachelor doen in mensenrechten. Ik heb gezien dat vooral vrouwenrechten worden geschonden. Maar als je slachtoffer bent, word je dubbel zo hard gestraft door de maatschappij.
Ben je slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld?
Sofía: Altijd als ik de deur uitga. Hoewel ik het nog niet heb ervaren, ben ik toch al getuige geweest van gendergerelateerd geweld op het werk.
Denk je dat mannen feminist kunnen zijn?
José: Dat denk ik wel. Maar ik denk dat mannelijke feministen een stap opzij moeten zetten en vrouwen het woord moeten laten doen.
Wat denk je dat de Mexicaanse maatschappij kan doen om het probleem aan te pakken?
Sofía: Vooral mensen onderwijzen en hen laten beseffen dat ze erover moeten praten.

Carla Prudencio
Leeftijd: 26
Wat doe je?
Ik ben een advocaat.
Waarom ben je hier?
Om verschillende redenen. Deze mars wil een van de belangrijkste problemen van het land onder de aandacht brengen. Om de problemen te begrijpen, denk ik dat het belangrijk is dat we gender analyseren. Ik ben hier om solidair te zijn, maar ook om mijn verontwaardiging te tonen.
Ben je slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld?
Ja, ik denk dat het ons allemaal verbindt. Op de een of andere manier hebben we allemaal te maken gehad met geweld op straat. Het is iets dat ons allemaal aangaat.
Wat denk je dat de Mexicaanse maatschappij kan doen om het probleem aan te pakken?
Ik denk niet dat er maar één manier is, maar nu is het vooral belangrijk dat we beseffen dat het probleem zich op vele vlakken bevindt. Alleen dan kunnen we een overheidsbeleid, nieuwe vormen van educatie en nieuwe vormen van entertainment bedenken. Er zijn verschillende manieren om het probleem aan te pakken. 

Alina Mendoza
Leeftijd: 26
Wat doe je?
Ik ben een modeontwerper en heb een kledingmerk. Ik woon hier nu sinds vijf jaar.
Ben je slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld?
Ja, de hele tijd. Ook voordat ik hierheen kwam.
Waarom ben je hier vandaag?
Om dezelfde reden. Ik moest hier zijn want het onderwerp raakt me. Het probleem gaat iedereen wat aan.
Hoe kan deze mars een licht schijnen op deze kwestie?
Het was een uitdaging om zoveel mensen samen te brengen en toch is het ons gelukt. Dankzij deze mars kunnen we naar elkaars problemen luisteren en kunnen mensen laten zien dat ze zich zorgen maken.
Wat is je advies voor iemand die slachtoffer was van gendergerelateerd geweld?
Ze moeten ermee naar buiten komen. De meesten hebben iets meegemaakt, maar zeggen er nooit iets over. Laat staan dat we elkaar informeren over wat er is gebeurd. Dat is het belangrijkste. Het is moeilijk, maar ook cool dat iemand meeleeft. Het is zoveel makkelijker wanneer je jouw problemen met iemand kan delen.
Beschouw je jezelf als een feminist?
Ja, natuurlijk. Ik ben een vrouw. 

Daniela
Leeftijd: 13
Waarom ben je hier vandaag?
Ik ben hier om mijn zus gezelschap te houden. Ik wil zien hoe een mars eraan toegaat. Ik wil vrouwenrechten begrijpen en verdedigen.
Ben je slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld?
Op school zijn er veel geruchten geweest over mij en mijn vrienden. Voor sommigen waren we te "stoutmoedig". Het stoort me, zeker omdat jongens het gerucht de wereld hebben ingestuurd.
Wat denk je dat het resultaat van deze mars zal zijn?
Dat alle vrouwen samenkomen om hun rechten te verdedigen.

Valeria Mendez
Leeftijd: 24
Wat doe je?
Ik ben actrice.
Waarom ben je hier vandaag?
Ik strijd voor vrede.
Ben je slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld?
Ja. Ik ben al slachtoffer geweest van alle soorten geweld.
Wat denk je dat het resultaat van deze mars zal zijn?
Dat het het begin is van een strijd. Ik hoop dat iedereen beseft dat we nog een lange weg te gaan hebben.
Wat is je advies voor iemand die slachtoffer was van gendergerelateerd geweld?
Door niets te zeggen, kom je nergens. Je bent niet alleen en we moeten zeggen wat we voelen. Anders gaan we nooit de steun krijgen die we nodig hebben.
Beschouw je jezelf als feminist?
Als feminisme hetzelfde is als gendergelijkheid, dan ja.

Andrea
Leeftijd: 25
Wat doe je?
Momenteel ben ik zeven maanden zwanger. Ik wil vrouwen samenbrengen en ze laten verdiepen in de politiek. Ik ben ook geïnteresseerd in de petities die vrouwen opstarten. Ik houd van de mars, want het schijnt een licht op de huidige problemen. Ik ben hier om te leren over ideeën en te zien wat de volgende stap is.
Hoe sta je tegenover gendergerelateerd geweeld in Mexico?
Het is heel hedendaags. Een paar maanden geleden werd ik in het ziekenhuis hard aangepakt omdat ik een soa had. Ze behandelden me als stront en noemden me een slet. Mexico heeft twee kanten. Er heerst chaos, maar tegelijkertijd zijn er ook veel mogelijkheden.
Beschouw je jezelf als feminist?
Ik wil dat herdefiniëren. Ik denk dat een label je op een bepaalde manier beperkt. Je moet aan bepaalde kenmerken voldoen, ook al is dat niet helemaal je ding. Ik denk dat elke vrouw zichzelf als een feminist beschouwt. 

Fernanda
Leeftijd: 12
Wat doe je?
Ik ben student.
Waarom ben je hier vandaag?
Ik ben hier om de vrouwen die door een man werden misbruikt te steunen. We zijn van het Mexican Justice Institute en zijn met alle vrouwen solidair. Ik wil laten zien dat vrouwen niet alleen van cadeautjes en snoep houden, maar evengoed ook respect en rechten willen hebben.
Beschouw je jezelf als feminist?
Ja. 

Credits


Fotografie María Fernanda Molins

Tagged:
protest
mexico city
Seksuele intimidatie
maria fernanda molins