het zou beter moeten gaan met de transgenderrechten in nederland

Zelfs Malta doet het beter dan wij.

door Robin Alper
|
02 november 2015, 4:30pm

De Nederlandse LHBT-belangenvereniging COC stuurde gisteren een brief naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken met daarin het verzoek om een verbod op transgenderdiscriminatie op te nemen in de Algemene wet gelijke behandeling. De directe aanleiding hiertoe was het rapport Veilig, zolang men het niet merkt… van Transgender Netwerk Nederland (TNN) dat gisteren verscheen. Wij spraken met COC-woordvoerder Philip Tijsma over de transgendersituatie in ons land.

De transgendergemeenschap is vandaag de dag zichtbaarder dan ooit. Wereldwijd zijn er programma's over de ervaringen van transgenders te zien, denk bijvoorbeeld aan I Am Cait, I Am Jazz, en het Nederlandse Hij is een Zij. Deze groeiende aandacht voor de transgendergemeenschap is, volgens Philip Tijsma, "hopelijk het gevolg van het harde werk van organisaties als COC en TNN." Maar, zegt hij, "soms is een onderwerp gewoon rijp om besproken te worden."

Echter, wie denkt dat Nederland nog steeds het tolerante land is dat het ooit was, heeft het mis. Nederland stond vroeger aan de top als het aankwam op tolerantie, maar volgens Tijsma zijn er de laatste jaren twee dingen opgevallen: "Andere landen, zoals Spanje en Zweden, worden steeds toleranter tegenover bijvoorbeeld homo's en transgenders. Daarnaast is de wetgeving in Nederland niet goed op orde." Zoals de brief aan Plasterk al illustreerde "is ons land gezakt van de vierde naar de zevende plaats op de LHBT-rechtenranglijst van de Europese belangenorganisatie ILGA Europe. Landen als het Verenigd Koninkrijk, Malta en Kroatië hebben hun LHBT-wetgeving inmiddels beter op orde dan Nederland."

Uit het onderzoeksrapport van TNN is gebleken dat meer dan de helft van de transgendermensen in Nederland het afgelopen jaar maandelijks te maken heeft gekregen met discriminatie. Dit liep uiteen van uitgescholden worden tot fysiek geweld en zelfs diefstal of vernieling van eigendommen. "Dit is heel ernstig. Maar het is een trend die we al een veel langere tijd zien," zegt Tijsma. "Het leven als transgender is nog steeds zwaar. Ze hebben vaak, ondanks een hoog opleidingsniveau, een slechte positie op de arbeidsmarkt waardoor ze regelmatig in de bijstand terechtkomen. Op allerlei gebieden gaat het heel slecht met de transgendergemeenschap en één van de oplossingen die wij hopen te bieden is het invoeren van een wet die specifiek transgenderdiscriminatie verbiedt."

Een wet die specifiek tegen transgenders gerichte discriminatie verbiedt, lijkt erg lastig te handhaven. Hoe weet je zeker of diefstal en mishandeling het resultaat zijn van het feit dat deze mensen openlijk uitkomen voor hun genderkeuze? "Over het algemeen wordt dit er door de slachtoffers bij gezegd, en we gaan er vanuit dat zij dit in eerlijkheid beantwoordden," legt Tijsma uit. Het TNN-rapport laat dit ook zien, en vermeldt dat tweederde van de respondenten aangaf dat het geweld en de beledigingen waar ze mee te maken kregen, vrijwel altijd te maken hadden met hun genderexpressie of identiteit. Daarnaast is het volgens Tijsma wel duidelijk dat "als iemand je een vies manwijf noemt, dit op basis is van je genderuiting."

Dergelijke verbale en fysieke mishandeling hoopt het COC tegen te gaan met onder meer de invoering van het verbod op transgenderdiscriminatie en het inzetten van zogenaamde Roze in Blauw politieteams, die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van geweld en discriminatie tegen LHBT's. "We zouden graag zien dat het verbod uiteindelijk ook wordt opgenomen in het wetboek van strafrecht," zegt Tijsma, "hopelijk durven de slachtoffers zo eerder naar de politie te stappen." Discriminatie beperkt zich niet tot de openbare ruimte. Ook in de privésfeer krijgen mensen uit de LHBT-gemeenschap te maken met fysiek en mentaal geweld. Acceptatie in de privésfeer probeert COC te stimuleren door mensen vanaf jonge leeftijd al bewust te maken van wat het precies inhoudt om transgender te zijn. "Dit doen we onder andere door voorlichtingen op scholen met mensen van COC en mensen uit de transgendergemeenschap zelf - zij weten er immers het meeste over te vertellen." "Opvallend is dat LHBT-voorlichtingen al sinds december 2012 op scholen verplicht zijn, maar dat in de praktijk vaak blijkt dat deze voorlichting niet veel meer is dan een biologieles over homo's." COC probeert dan ook om LGBT- en specifiek transgendervoorlichtingen een verplicht onderdeel van de lesstof op alle scholen èn lerarenopleidingen te maken.

Dat het in Nederland stukken beter kan op het gebied van transgenderrechten, is inmiddels wel duidelijk, maar het veranderen van de wetgeving is een complex verhaal. Minister Plasterk beloofde het COC in 2013 al politieke steun voor een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling, maar diende nog geen wetsvoorstel in. "Wetgeving is nu eenmaal een traag proces," zegt Tijsma. "Het kostte ons twintig jaar om een wet door te voeren die ervoor zorgde dat homoseksuele docenten niet zonder pardon ontslagen kunnen worden van christelijke scholen."

Tagged:
transgender
LGBTQ
C.O.C.
nieuws
Lhbt+
TNN
transgenderrechten