amsterdamse vluchtelingen krijgen een cursus vrouwenrechten

Vanaf volgende maand krijgen vluchtelingen in de Amsterdamse noodopvang een uitgebreid voorlichtingsprogramma over de rechten en acceptatie van vrouwen en LHBT’ers.

door Robin Alper
|
25 januari 2016, 2:13pm

Tijdens de jaarwisseling werd er in Keulen een grote groep vrouwen en meisjes aangerand en bestolen door mannen die mogelijk vluchtelingen zouden zijn. Naar aanleiding van deze gebeurtenis ontstond er een grootschalige discussie rondom de vraag of vluchtelingen moeten worden voorgelicht over de rechten van vrouwen in het land waar zij asiel krijgen aangeboden.

In België en Noorwegen krijgen mannelijke vluchtelingen al een cursus 'omgaan met vrouwen'. Han Entzinger, hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam liet aan Trouw weten dat dit volgens zowel hem als de Stichting Vluchtelingenwerk niet nodig is. "Dat is onnodig en werkt stigmatiserend," stelde Entzinger. "Er is bij aankomst in een opvangcentrum in Nederland en tijdens de inburgering van statushouders voldoende aandacht voor een goede en gelijkwaardige omgang met vrouwen."

Theo Francken, de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is echter van mening dat dergelijke cursussen wel verplicht moeten worden. "Zij komen uit een cultuur die helemaal anders met vrouwen omgaat dan wij in het Westen," legt Francken uit aan VRT Nieuws. "Het gaat om basisregels over de algemene en seksuele omgang met vrouwen in de westerse wereld." Naast wettelijke verschillen, zoals stemrecht, krijgen de vluchtelingen ook voorlichting over onze normen en waarden. "Er wordt ook uitgelegd dat vrouwen hier kort gekleed op straat kunnen lopen en dat je vrouwen niet zomaar mag betasten," zegt Francken.

De meningen onder de vluchtelingen zelf zijn verdeeld. Hoewel veel vrouwelijke vluchtelingen het een fijne vooruitgang vinden, kunnen niet alle mannen zich vinden in de verplichte cursus 'omgaan met vrouwen' en 'seksuele omgangsvormen.' De 26-jarige Syrische vluchteling Muaz zegt in een interview met de NOS dat hij bang is dat er door de cursussen in de opvang in Noorwegen stigmatisatie ontstaat. "De Noren moeten begrijpen dat zo'n cursus voor sommige vluchtelingen beledigend is," legt hij uit. "Als ze daarom niet willen deelnemen, betekent het niet dat ze verkrachters zijn."

Ondanks de gemengde reacties heeft de gemeente Amsterdam besloten om niet langer te wachten met het geven van voorlichtingen over homo- en vrouwenrechten. De stad kwam eerder al op voor homoseksuele vluchtelingen door als enige stad een aparte LHBT-opvang op te zetten. Dit ging tegen de kritiek van staatssecretaris Dijkhoff in, die stelde dat dit "te stigmatiserend" zou zijn en mogelijk juist een doelwit van bedreigingen zou kunnen worden. LHBT-belangenvereniging COC was echter van mening dat het belangrijk is om deze kwetsbare groep vluchtelingen tegemoet te komen.

Hoewel deze aparte opvang inmiddels is beëindigd en LHBT-vluchtelingen nu een eigen vleugel in noodopvang Groenhof aan de Marnixstraat hebben, maakt het COC zich nog steeds hard voor meer bewustzijn voor deze groep binnen de opvangcentra. "In de opvangcentra is veel aan de hand," laat voorzitter Tanja Ineke aan Het Parool weten. "Het is belangrijk dat we empathie creëren voor LHBT'ers."

Vluchtelingen krijgen in Nederland normaal gesproken pas een introductie in onze westerse normen en waarden wanneer ze in de asielprocedure zitten, dus nog niet in de noodopvang die hieraan voorafgaat. De noodopvang in Amsterdam duurt momenteel echter langer dan gedacht. Om die reden is de gemeente van plan eerder van start te gaan met de voorlichting. Hiermee is Amsterdam het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in Nederland, een stap voor. Het COA organiseert tot op heden namelijk nog geen cursussen in vrouwen- en homorechten voor vluchtelingen.

De Amsterdamse vluchtelingen zullen een uitgebreid programma doorlopen waarin ze les krijgen over de rechten en acceptatie van vrouwen en homo's. Zo leren ze bijvoorbeeld dat LHBT'ers hier worden geaccepteerd en dat vrouwen niet op seksistische wijze behandeld mogen worden. De woordvoerder van Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs en Diversiteit, vertelde aan Het Parool hier zo snel mogelijk mee te starten. "We verwachten over twee weken te kunnen beginnen," zegt ze. Het is nog maar de vraag of de rest van het land de hoofdstad zal volgen in deze ontwikkeling, hoewel een cursus 'seksuele omgangsvormen' ook voor veel autochtonen geen kwaad zou kunnen. 

Credits


Tekst Robin Alper 
Fotografie Miguel Discart

Tagged:
Amsterdam
C.O.C.
vluchtelingen
Lhbt+
vrouwenrechten
Cultuur
voorlichting
coa