feministen van over de hele wereld vertellen wat er moet veranderen

Ter ere van Internationale Vrouwendag reisde i-D de wereld over om aan feministen te vragen naar de problemen in hun land, en wat er moet gebeuren om daar wat aan te doen.

door i-D Staff
|
08 maart 2017, 5:20pm

See Red Women’s Workshop: Feminist Posters 1974-1990


Mexico

"In Latijns-Amerika is seksisme de norm aan het worden: het zit zo vastgeroest in onze cultuur dat zelfs vrouwen denken dat ze niet dezelfde rechten als mannen verdienen. Seksuele intimidatie en moord zijn de normaalste zaak van de dag. Daarnaast weten veel vrouwen niet dat ze hun leven kunnen veranderen door hun stem te laten horen."

"Ik werk als een vrouwenrechtenactivist in Mexico, omdat ik een samenleving met meer gelijke rechten wil zien. Ik maak deel uit van een feministische organisatie die door middel van kennis, innovatie en academisch onderwijs over gender en cultuur wil bijdragen aan een meer democratische samenleving."

— Sofia Alesso is van het Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, een feministische organisatie die al meer dan 16 jaar een stem aan de samenleving probeert te geven. Ze zijn gespecialiseerd in het opleiden van sociale leiders door hun kennis en ambacht te vergroten.

Quotes door i-D Mexico

Verenigde Staten

"Ernstige problemen waar Amerikaanse vrouwen mee geconfronteerd worden: de ondervertegenwoordiging van vrouwen in machtsposities, de loonkloof, de welvaartskloof, een gebrek aan zwangerschapsverlof en een oneerlijke toelating tot voorschoolse-, naschoolse- en andere kinderopvangprogramma's voor werkende gezinnen."

"De normalisering van vrouwenhaat in Amerika is de basis van al deze problemen. Die haat verdeelt ons en houdt onze vooruitgang in de samenleving tegen. Gelukkig kunnen we iets doen om dit te doorbreken. Op Internationale Vrouwendag breidt The Representation Project hun #NotBuyingIt-campagne uit en gaat zich richten op haatzaaien en online pesten. We vragen grote bedrijven (te beginnen met Amazon) om hun algoritmes aan te passen en extreem seksistische, xenofobe en racistische websites zoals Breitbart te blokkeren. We moeten haatzaaien tegengaan en onze maatschappij beschermen."

— Jennifer Siebel Newsom, The Representation Project

Quotes door i-D VS

Japan

"Japan staat wereldwijd op de 111de plek in de Global Gender Gap Index. Deze index is ontworpen om gendergelijkheid te meten. De genderkloof in Japan ontstaat vooral door de verschillen in arbeidsvoorwaarden en cao's tussen mannen en vrouwen, en de hoge drempel voor vrouwen om van baan te veranderen. Ik heb het gevoel dat dit probleem niet wordt erkent door Japan. Met uitzondering van de vrouwen die daadwerkelijk last hebben van de genderkloof, schijnen de meesten te geloven dat onze regering het over het probleem heeft gehad en de kloof dus niet meer bestaat."

"Het feit dat zoveel mensen verbaasd zijn over de lage ranking in de Global Gender Gap Index is precies de reden waarom we zo laag staan. Vrouwen met kinderen zouden gemakkelijk een baan moeten kunnen krijgen, maar in de realiteit kunnen ze nog niet eens een goede kinderopvang vinden. We moeten gaan inzien dat onze maatschappij dit probleem niet heeft aangepakt. Bij het gegeven dat Japan op nummer 111 in de GGGI staat en 157ste als het gaat om vrouwelijke politici, moeten we ons gaan afvragen of we wel een geëmancipeerd land zijn."

— Erina Nakagawa, student aan de universiteit, werkt als politiek en feministisch activist en organiseert Making-Love Club, een discussieavond over alles van seks tot politiek.

"Het probleem met Japan is dat onze maatschappij nog steeds patriarchaal is. Veel mensen zien dat niet als een probleem, maar dat is het wel. Het feit dat vrouwen de schuld krijgen als ze worden aangerand, bijvoorbeeld. Ben je een perfecte vrouw als je je lichaamshaar verwijdert? Waarom schelden mensen je uit als je zegt dat je van seks houdt terwijl dat bij mannen nooit gebeurt?"

"Mijn mascara, mijn kapotte panty en mijn rode lippenstift - ik draag dit voor mezelf en niet om mannen te plezieren. Ik ga me niet inhouden omdat mannen stomme seksistische grapjes maken. Ik ben trots op wie ik ben en ik wil dat jij ook bent. Nee, je hoeft mannen niet te gaan haten, je moet dapper kunnen zijn. Ik weet dat er honderden dingen kunnen gebeuren waardoor je je waardeloos voelt, maar zolang we samen zijn moeten we elkaar steunen. Ik geloof dat we deze patriarchie kunnen doorbreken. We zijn hier om een betere plek voor onszelf te creëren en dat is precies waar feminisme over gaat. Voel je je beledigd? Dan is dat jouw probleem."

— Wakako, een feministische blogger uit Tokyo

Quotes door i-D Japan

Vrouwenrechten demonstratie, Washington D.C.,1970. Beeld © Warren K. Leffler via Flickr Creative Commons

Australië en Nieuw-Zeeland

"Een van onze speerpunten is het gebrek aan evenwicht tussen de sekses. Mannen en vrouwen moeten de macht en invloed gaan verdelen in de belangrijkste besluitvormende organen in heel Australië - ons parlement, bedrijven, instituten en gemeenschappen. We kunnen dat bereiken door de aannames, die we bewust en onbewust maken over mannen en vrouwen en hun rol in de samenleving, uit te dagen. Wij kunnen de mannen ondersteunen en aanmoedigen in het kiezen voor een actieve rol in het gezinsleven. Ook moeten we organisaties oproepen om de ongelijkheid binnen hun gelederen aan te pakken."

"Een belangrijk doel van onze organisatie is het ondersteunen van vrouwen in het worden van een leider, door middel van een netwerk en de benodigde vaardigheden. Uiteindelijk moeten mannen en vrouwen een gelijkwaardige rol gaan spelen in de verandering - en het beste van alles is: iedereen profiteert ervan!"

— Amy Mullins, directeur van Women's Leadership Institute Australia. Dit instituut is in het leven geroepen om de zichtbaarheid van vrouwen in leidinggevende rollen te verhogen, en een eerlijke verdelen tussen mannen en vrouwen aan te moedigen.

"Het salarisverschil is nog steeds een groot probleem in Nieuw-Zeeland. Op dit moment verdienen vrouwen wekelijks 61,1 procent van wat mannen verdienen. Bovendien doen we steeds meer klusjes buiten het kantoor, wat betekent dat we nog minder verantwoordelijkheid en loon krijgen."

"Er is een aantal fantastische campagnes bezig in Nieuw Zeeland die er alles aan doen om dit te veranderen. Treat Her Right is een prachtig voorbeeld van hoe de gemeenschap een steentje bij kan dragen en grote impact kan maken voor de vrouwen in ons land."

— Taryn Kljakovic, Medeoprichter van Women's Collective, een Nieuw-Zeelandse organisatie die gesprekken bevordert over mondiale kwesties binnen de gemeenschap.

"Vrouwen in dit land worden niet ondersteund op het gebied van veiligheid en vertegenwoordiging - inheemse vrouwen sterven in hechtenis, islamitische vrouwen worden lastiggevallen op klaarlichte dag en transvrouwen hebben moeite om van dag tot dag te overleven."

"Zelfs vrouwen die vooraan staan bij demonstraties of activistische kunst maken worden slecht vertegenwoordigd in de media. Het overwinnen van alles betekent het accepteren van negatieve gebeurtenissen uit het verleden. Het betekent het verwoorden van ongelijkheid. Het betekent erkennen dat er andere gemarginaliseerde gemeenschappen zijn die onze kracht nodig hebben."

— Listen, een Australische muzieklobbygroep voor vrouwen.

Quotes door i-D Australië / Nieuw-Zeeland

Gloria Steinem bij een nieuwsconferentie, Women's Action Alliance, januari 12, 1972. Beeld © Warren K. Leffler via

Verenigd Koninkrijk

"Bij gal-dem proberen we de media aan te pakken. De media bewijst keer op keer dat ze moeite hebben om te praten over de realiteit van diversiteit. Als een tijdschrift dat uitsluitend wordt geschreven door niet-witte vrouwen, kwamen we de afgelopen jaren op voor de stemmen van vrouwen en niet-binaire mensen. Zij hebben nog steeds het gevoel dat hun verhalen worden overstemd door witte, mannelijke representaties in de media. Ons doel is om te bewijzen dat niet-witte vrouwen het niet alleen verdienen om te worden vertegenwoordigd in de media, maar dat we ook kunnen schitteren zonder de hulp van witte, oudere mannen met macht."

— Charlie Brinkhurst-Cuff, één van de redacteuren bij gal-dem. Werkt daarnaast als journalist bij Dazed magazine. Ze schrijft over feminisme, ras en politiek.

Quotes door i-D Verenigd Koninkrijk

Polen

"Het is moeilijk om het grootste probleem voor vrouwen te benoemen. Het is inmiddels 24 jaar geleden sinds abortus werd verboden in Polen. Dit veroordeelt veel vrouwen tot een eenzaam, lijdzaam leven. Het pijnlijkste is het voor de armere en financieel afhankelijke vrouwen. Het verbod op abortus is een van de meest schrijnende vormen van institutioneel geweld en onderdrukking. Maar waar onderdrukking is, is weerstand. Er moet een sociale verandering komen."

Porozumienie Kobiet 8 marca, een groep die verantwoordelijk is voor protesten in Warschau (Warszawskie Manify)

"Het grootste probleem is dat er geen erkenning is voor de problemen van vrouwen: misdrijven zoals verkrachting en aanvallen worden niet streng genoeg gestraft. We worden voortdurend gebombardeerd met seksistische boodschappen. Daarom moeten we ons verzetten als vrouw en burger tegen de regering, en evenementen organiseren waarmee we geld inzamelen voor vrouwenrechten."

Feminoteka - liefdadigheidsorganisatie, nieuwsservice en de eerste feministische boekhandel in Oost-Midden-Europa.

"De grootste problemen voor vrouwen in Polen zijn: het ontkennen van reproductieve rechten, geen toegang tot legale en veilige abortussen wanneer het nodig is, geen seksuele voorlichting, een gevaarlijke relatie tussen het feminisme en het neoliberalisme, economische uitbuiting, onbetaalde vrouwelijke arbeidskrachten, en feminisering van niet-prestigieuze banen. Het vaak onzichtbare geweld tegen vrouwen, dat begint met het goedpraten van seksistische grappen en eindigt met huiselijk geweld, wordt gerechtvaardigd door de katholieke moraal. Deze problemen vloeien voort uit een gemeenschappelijke bron, ze ondersteunen en versterken elkaar. We moeten een samenleving opbouwen op basis van solidariteit, zonder agressie en dominantie. Het feminisme is het verzet tegen de macht, het gevecht tegen alle vormen van discriminatie en uitsluiting."

Codziennik Feministyczny - journalistiek en feministisch platform voor vrouwen en andere onderdrukte bevolkingsgroepen. 

Quotes door i-D Polen

Angela Davis gaat de Royce Hall binnen op October 1969 om haar eerste lezing te geven, via

 Spanje

"Het grootste probleem voor vrouwen in Spanje is dat hun problemen niet serieus genomen worden. 2017 begon met het grootste aantal vermoorde vrouwen door hun partner sinds 2008. Daarnaast gingen acht vrouwen in hongerstaking op de Puerta del Sol in Madrid, omdat ze een wet tegen seksistisch geweld eisten. Ik kwam erachter dat het budget voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld 22 miljoen euro minder is dan in 2009: we leven in een land waar vrouwen kwetsbaar zijn geworden voor geweld."

"Niet alleen zijn we kwetsbaar geworden voor seksueel geweld door onze partners of familieleden, maar ook voor lage lonen en vervrouwelijkte banen, de cultuur van verkrachting, de hyperseksualisering, de transfobie, de hoerfobie en de heersende rolpatronen die zeggen dat wij onderdanige moeders en echtgenotes moeten zijn. Een nationale vrouwenstaking zou niet nodig moeten zijn om mannen te laten weten dat we in angst leven en er genoeg van hebben. Vrouwenrechten zijn mensenrechten."

"De eerste stap die we moeten nemen is het erkennen van vrouwenproblemen en ze niet meer in de doofpot stoppen. Spanje heeft een structurele verandering nodig, waarbij feminisme aanwezig is in alle belangrijke instituten en we realiseren dat vrouwenkwesties een impact hebben op de hele samenleving. We moeten een eerlijk gesprek voeren en de middelen krijgen om een samenleving op te bouwen waar vrouwen sociaal en economisch bevoegd zijn. We moeten vrij zijn om te leven hoe we willen, zonder gediscrimineerd te worden. Het feminisme moet onze rechten gaan beschermen en garanderen."

— Natalia Ferrari, 25, een sekswerker in Barcelona en auteur van de column "Ask a Hooker" voor Broadly in Spanje

"We zijn als vrouwen geen collectief; we zijn meer dan de helft van de populatie van de wereld, en we zijn het meest de dupe van ongelijkheid en onrecht. De vrouwen met onzekere banen maken zich druk om het bezuinigingsbeleid, energiearmoede, dreiging van uitzetting, de immigranten onder ons vrezen voor de Spaanse immigratiewetten, de activisten onder ons vrezen de Gag Rule. Transversaliteit is hier het allerbelangrijkste: we moeten onze agenda's niet beperken tot seksistisch geweld, abortus en de loonkloof."

"Als we willen vechten tegen seksistisch geweld, moeten we laten zien hoe dit geweld vrouwen aantast: (lesbische, transseksuele, immigranten, thuiswerkers, sekswerkers, daklozen, gedetineerde vrouwen en niet-witte vrouwen…) Het is een enorme fout om seksistisch geweld los te koppelen van LHBT-fobie, omdat je gendergebaseerde gelijkheid dan loskoppelt van seksuele- en geslachtsdiversiteit."

"Als ik een groot probleem zou moeten kiezen, dan kies ik voor het verzorgen van afhankelijke ouderen. De aanpassingen in de afhankelijkheidswet hebben de feministen namelijk niet zo gemobiliseerd als bij de abortiewetten. Terwijl het ons wel allemaal raakt. Er wordt van vrouwen verwacht dat ze zorgen voor onze afhankelijke familieleden; omdat de meeste verzorgers vrouwen zijn (en een hoog percentage ook immigranten). De condities van hun werk zijn soms onzeker; omdat de omstandigheden van vrouwen die deze ziektelast dragen ook bijzonder zorgwekkend zijn, en vaak worden vergeten."

— June Fernández, journalist en coördinator bij Pikara Magazine, een Spaanse site met een focus op feminisme.

Quotes door i-D Spanje

Nederland

"Ik denk dat de grootste problemen voor Nederlandse vrouwen liggen in de spagaat waarin ze zich nu bevinden. Vrouwen hebben in de vorige eeuw langzamerhand steeds meer rechten en mogelijkheden gekregen, maar de plichten zijn er niet minder om geworden. Dus wat je veel ziet is dat vrouwen nog steeds de vrouwentaken doen - zorgen voor het huishouden en het gezin - naast werken buitenshuis, een actief verenigingsleven, en politieke betrokkenheid. Voor moeders zijn problemen natuurlijk weer anders dan voor jonge alleenstaande vrouwen, maar ik denk wel dat de druk om ALLES te doen een van de voornaamste redenen is voor de burn-outepidemie die zich nu voltrekt. Een van de oplossingen is het makkelijker maken voor mannen om taken op zich te nemen die traditioneel als vrouwelijk worden gezien. Dus in plaats van vier dagen vaderschapsverlof, een langere periode."

— Iris Weges, editor van het feministische magazine Lovers

"Het is lastig in een paar zinnen te zeggen wat de grootste problemen zijn voor vrouwen en de lhbt-gemeenschap in Nederland. Een van de uitdagingen die de lhbt-gemeenschap nu heeft is heel dubbel: de gemeenschap wordt steeds inclusiever, maar tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat de groeperingen binnen deze gemeenschap ook juist harder willen vechten voor hun specifieke strijd. Bij een evenement zoals EuroBiCon in Amsterdam vorig jaar zie en hoor je bijvoorbeeld dat voor biseksuelen op dit moment zichtbaarheid heel belangrijk is - binnen de lhbt-gemeenschap en daarbuiten. Voor ieder is er een eigen uitdaging. Maar het is echt geweldig te zien wat voor stappen er worden gemaakt."

— Adwoa Édou, een van de admins van The Feminist Club Amsterdam.

Quotes door i-D Nederland

Ms. magazine, herfst 2006 met Andrea Bowers

Duitsland

"Ik kan alleen vanuit mijn eigen perspectief praten over wat ik meemaak als een dikke, gehandicapte, non-binary gekleurde islamitische queer. Het kan voor sommige mensen moeilijk zijn om op te staan tegen geweld omdat de wetten die gaan over seksuele mishandeling racistisch in elkaar zitten. Vooral als je geen Duitse papieren hebt. Dat is een enorm probleem voor niet-witte vrouwen en vluchtelingen. Om dit op te lossen moeten we een systeem ontwikkelen dat de slachtoffer van seksueel misbruik ondersteunt, en een wet aannemen die ze beschermt. Voor anderen is het een groot probleem dat de zorg en het zware werk niet compleet worden vergoed, waardoor hun belangrijke werk ondergewaardeerd blijft en hun mentale gezondheid daardoor wordt aangetast. We hebben rechten nodig voor arbeiders, en betere lonen voor hulpverleners. In plaats van dat we gaan criminaliseren, pathologiseren, stigmatiseren, en protituees uitsluiten, moeten we hun rechten vergroten."

— Hengameh Yaghoobifarah, feministische activist

"Een van de grote problemen waar de vrouwen in Duitsland mee kampen, is het gebrek aan respect, erkenning en waardering voor het harde werk dat ze leveren en dat ze kunnen leveren. En dan heb ik het niet alleen over de vrouwen die hoge posities hebben, of de vrouwen die daar naartoe willen werken. Ik heb het ook over de vrouwen die onze toekomst opvoeden, de volgende generatie, of de vrouwen die dat allemaal doen -- moeders. Het is frustrerend dat we vandaag de dag nog moeten vechten voor gelijkheid. De superkrachten die elke vrouw met zichzelf meedraagt zijn eindeloos, en dat hoort eerlijk behandeld én gevierd te worden. Het is onze plicht, en de plicht van Duitsland, om een omgeving te creëren waarin elk klein meisje geen limiet hoeft te stellen aan wat ze later wil worden. We moeten ervoor zorgen dat elk van deze meiden wordt gewaardeerd en beloond op dezelfde manier als het ander geslacht."

— Dominique Booker, oprichter Positiv / Negativ, woordvoerder voor POC in Duitsland

"Als niet-witte vrouw 2017 voel ik dat een van de grootste problemen het stereotyperen is. Het is treurig om te zien hoe ver we moeten gaan om onszelf te bewijzen, en er is nog een grote groep niet-witte vrouwen die nog geen stem hebben. Als een land moeten we ook de moeite nemen om gemarginaliseerde vrouwen in het middelpunt van de aandacht te brengen. En terwijl we dat doen, moeten we afrekenen met alle onzinnige stereotyperingen."

— Olive Duran, Berlin-based Black Lives Matter Organiser

Quotes door i-D Duitsland

Italië

"Sommigen hebben nu het recht om te stemmen, lief te hebben, te reizen en zelf te kiezen. We zullen niet stoppen met schreeuwen totdat vrouwen diezelfde vrijheid verkrijgen, wie of wat ze ook zijn: hun ras, seksuele oriëntatie, of bij welk geslacht ze ook horen, het doet er niet toe."

— Miriam Goi, schrijfster voor het feministische platform Soft Revolution Zine, voor Prismo. Ze is de oprichter en editor van Collage Mag, een Italiaanse publicatie die is gelinkt aan Medium.

"Ik geloof in de strijd voor een cultuur en gemeenschap die alle vrouwen en alle geslachten de vrijheid geeft om te leven hoe zij dat willen."

— Cristiana Bedei, een feministische schrijfster. In haar werk richt ze zich op vrouwenrechten, gender issues, en de vrouwelijke gezondheid en seksualiteit. Ook is ze auteur van Where Are All the Women?, een digitaal platform dat zich bezighoudt met de ongelijkheid van geslachten in de kunstwereld.

Quotes door i-D Italië

Credits


Beeld via Red Women's Workshop: Feminist Posters 1974-1990
Met dank aan alle medewerkers

Tagged:
Feminisme&
Internationale Vrouwendag
i-d global