in this climate - de waarheid over klimaatverandering

Een documentaire over klimaatverandering met beroemde gezichten als Noam Chomsky, Marina Abramovic en Vivienne Westwood.

door Matthew Whitehouse
|
05 december 2016, 9:23am

Na zijn inauguratie op 20 januari 2017 zal Donald Trump de enige wereldleider zijn die klimaatverandering ontkent. Dit is best raar, vooral als je weet dat zelfs dictators als Bashar al-Assad, Robert Mugabe en Kim Jong-un zich inzetten voor eco-vriendelijkheid. Aandacht voor klimaatverandering was daarom nooit belangrijker dan nu.

Liberatum, de wereldwijde beweging van Pablo Ganguli, werd opgericht in 2001. Met de film In This Climate kaart Liberatum de staat van het milieu aan, door gerespecteerde figuren - Sir David Attenborough, Marina Abramovic, Noam Chomsky, Vivienne Westwood, Cher en Mark Ruffalo - te laten optrekken met mensen wier levens totaal overhoop gehaald zijn door de verhoogde zeespiegel. De beroemdheden geven persoonlijke inzichten en perspectieven op klimaatverandering en laten zien hoe wij die kunnen tegengaan. We moeten ons weer verantwoordelijk gaan voelen voor de wereld, is hun boodschap.

Hieronder kun je de trailer bekijken. We spraken met de filmmakers, Liberatum-oprichter Pablo Ganguli en regisseur Tomas Auksas.

Hoe werd In This Climate gestart?
Het was een bewuste keuze om van Liberatum een culturele beweging te maken. Dit deden we niet alleen om creatieve, dynamische en artistieke content te creëren, maar ook om kwesties aan te kaarten die impact hebben op de mensheid en onze planeet. De milieucrisis is het grootste gevaar voor de mensheid, dus hier moeten we onmiddellijk iets aan doen. Natuurlijk zijn er meer kwesties die de mensheid beïnvloeden. Daar proberen we door middel van kunst ook iets aan te doen.

Waarom was het belangrijk om juist nu deze film te maken?
De mensheid verkeert in een crisis. Als we nu niets doen dan is er weinig hoop voor de toekomst. We hebben deze film gemaakt omdat we geloven dat er een culturele omslag moet plaatsvinden om klimaatverandering tegen te kunnen gaan. We willen jonge mensen informeren en inspireren. Mensen moeten zich bewust worden van mogelijke oplossingen, niet alleen van abstracte ideeën. Dit houdt in dat we allemaal bereid moeten zijn om onze gewoontes aan te passen, van de manier waarop je eet tot de manier waarop je reist.

Hoe hebben jullie hiervoor deelnemers benaderd?
Op basis van hun kennis, ervaring en invloed. We werkten bijvoorbeeld met een slachtoffer van de klimaatverandering in de Indiase deelstaat West-Bengalen, die haar man verloor door een wervelstorm. Maar we benaderden ook wetenschappers van Harvard. Daarnaast werkten we met activisten uit Hollywood, wiens bekendheid helpt om onze boodschap te verspreiden naar overheidsmedewerkers.

Heb je iets geleerd van de mensen die je sprak?
We wisten dat klimaatverandering een enorme bedreiging vormt, maar verder wisten we er weinig over. De meeste dingen die we nu weten, leerden we tijdens het maken van deze film. De bedoeling was dat het een zes à tien minuten lange documentaire zou worden, maar we beseften al snel dat we verder moesten gaan, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. We leerden over de verwoestende en beangstigende realiteit van klimaatverandering, en wilden alle aspecten belichten.

Hoe gevaarlijk is het vooruitzicht dat Trump president wordt?
We hopen allemaal dat hij als president anders is dan hoe hij zich voordeed tijdens de campagne. Maar het draait niet alleen om Trump, klimaatverandering gaat de hele bestuurlijke elite aan. Het lijkt alsof er systematische barrières zijn die ervoor zorgen dat we het klimaat niet positief kunnen veranderen. We zijn verbaasd over het feit dat er nog zo weinig actie ondernomen is door politici. Er is bewijs dat grootschalige corporaties er met de pet naar gooien. Het wordt interessant om te zien hoe Trump gaat optreden in deze kwestie. Het is niet alleen aan hem om de rommel op te ruimen, maar zijn mening over dingen heeft wel grote impact. Ik hoop dat deze niet katastrofisch zal zijn.

Wat hopen jullie te bereiken met de film?
De meeste documentaires die we gezien hebben over klimaatverandering geven ons een hopeloos gevoel. We willen ervoor zorgen dat mensen zich weer gemotiveerd voelen om actie te ondernemen. We willen dat mensen bewustere keuzes maken in plaats van slechts aannemen wat politici ze vertellen. Die hebben namelijk een eigen agenda.

Kunnen jullie iets vertellen over jullie wildbeheerprogramma?
We zijn bezig met het opzetten van een eenjarig cultureel programma voor het klimaat, in diverse landen, waaronder Papoea-Nieuw-Guinea, Mexico, India, China, Nigeria en Amerika. Het doel is dat mensen zich bewust worden van het milieu, klimaatverandering en het behoud van wilde dieren. Het is van groot belang dat we onze dieren, oceanen en natuur beschermen. De klimaatverandering heeft hier alles mee te maken. Als we niet voor onze dieren zorgen, hoe kunnen we dan Moeder Natuur respecteren? Ons programma zal bestaan uit workshops, praatjes, tentoonstellingen, films en colleges van belangrijke experts en wetenschappers. We werken ook aan een enorme veiling, en met de opbrengst gaan we wilde dieren beschermen.

Wat is de boodschap van jullie film?
Klimaatverandering is iedereens schuld en daarom moeten we er met z'n allen iets aan doen. Er is geen tijd meer om de politiek de schuld te geven. Verander zelf, begin in je eigen huis. Het is mogelijk het tij te keren, maar alleen als je bereid bent om je levensstijl te veranderen.

Hoe belangrijk zijn kunst en creativiteit bij het verspreiden van die boodschap?
Ontzettend belangrijk. Kunst is een universele taal. Het verenigt mensen van verschillende culturen met verschillende meningen. Zonder creativiteit zouden onze zielen totaal depressief zijn.

Welk advies wil je jonge activisten meegeven die willen helpen?
Focus niet op grote corporaties en de overheid. Onderwijs de jongere generaties, geef ze de mogelijkheid om klimaatverandering te bestrijden door kennis over te dragen. Creativiteit en cultuur zijn goede manieren om jonge mensen te inspireren.

In This Climate wordt verwacht in januari 2017. 

Credits


Tekst Matthew Whitehouse

Tagged:
milieu
klimaatverandering
In This Climate