Fotografie Piczo, J.W. Anderson A/W '14

waarom de aandacht voor de werkomstandigheden van modellen niet mag verslappen

De mede-oprichter van het Nederlandse platform The Model’s Health Pledge deelt met ons haar ideeën. "Partijen uit Engeland en Frankrijk tonen interesse in ons meldpunt."

door Rolien Zonneveld
|
16 januari 2019, 12:03pm

Fotografie Piczo, J.W. Anderson A/W '14

De komende weken blikken wij met verscheidene poortwachters van de Nederlandse mode-industrie vooruit op 2019. Vandaag: Marvy Rieder, mede-oprichter van The Model’s Health Pledge.

In juli 2016 werd op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid het online platform The Model’s Health Pledge opgericht, om het welzijn van Nederlandse modellen te waarborgen. Dit bleek niet bepaald onnodig; net als in vele andere creatieve sectoren bleek in het kader van #MeToo ook een beerput over de mode-industrie opengetrokken te kunnen worden. Ontluisterende verhalen over grensoverschrijdend gedrag op sets, misstanden en uitbuiting kwamen mede door instagram-accounts als @shitmodelmgmt en @cameronrussell in grote getale aan het licht.

In Nederland leidde dit mede dankzij The Model’s Health Pledge tot een paar concrete maatregelen, zoals de verplichting van kleedkamers tijdens de wintereditie van Amsterdam Fashion Week. Een belangrijk startpunt voor positieve verandering, in een industrie waar reputatie en imago extreem belangrijk zijn. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze aandacht voor de werkomstandigheden van modellen ook in 2019 niet verslapt? Welk terrein kan er nog gewonnen worden, en wie kan daarin een leidende rol nemen? Marvy Rieder, de mede-oprichter van het platform en voormalig model, deelt met ons haar visie.

i-D: Wat was het grootste succes dat jullie in 2018 met de Model’s Health Pledge hebben behaald?
Marvy: In samenwerking met de vertrouwenspersonen zijn er 39 meldingen met succes behandeld. Er is een nieuwe regel toegevoegd met betrekking tot leeftijdsgrenzen en naaktfotografie. De eerste nationale Modellen Enquête is gerealiseerd. Thema’s en onderwerpen waar aandacht naar uit dient te gaan zijn gesignaleerd en gesprekken over verbetermogelijkheden zijn gevoerd. Een van de onderwerpen daarvan is mentale weerbaarheid – tevens een van de voornaamste focuspunten voor 2019. Het initiatief is een stichting geworden en op maat gemaakte workshops en tools zijn gerealiseerd om ondertekenaars te ondersteunen in hun ontwikkeling. Al met al zijn er concrete stappen gemaakt om de gezondheid van modellen en de werkomstandigheden in de modebranche te verbeteren.

Kun je nog wat meer over jullie aanpak met betrekking tot mentale weerbaarheid vertellen?
Mentale gezondheid waarborgen houdt in dat de focus ligt op zowel bewustzijn creëren binnen de mode-industrie, alsmede het aanbieden van mentale begeleiding aan modellen. Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de modellen die bij een modellenbureau staan ingeschreven gebruik kan maken van coaching en professionele begeleiding door dat bureau. Coaching en voedingsadvies wordt door de meeste modellenbureaus aangeboden en een derde van de bureaus biedt ook andere begeleiding aan, bijvoorbeeld financieel advies. De modellen hebben behoefte aan ondersteuning op juridisch gebied en hun loopbaan, financieel advies en psychische ondersteuning – de categorieën die het minst vaak aangeboden worden.

Wat waren de grootste struikelblokken tot nu toe?
Ondanks de successen, kampte TMHP met een grote financiële uitdaging. Het projectteam werd verantwoordelijk gesteld om geld op te halen door bijdragen van pledge-ondertekenaars uit de modebranche, in aanvulling op de ondersteuning door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is niet geheel gelukt, met als gevolg dat het projectteam – drie zelfstandigen – sinds april 2018 vrijwillig en op eigen kosten aan het project hebben gewerkt om het voortbestaan te garanderen. Een breder draagvlak in de Nederlandse modebranche en een solide financiële basis zijn vereist voor het bestaansrecht van Stichting TMHP. Dat gezegd hebbende: de groei van ondertekenaars die het platform ook financieel ondersteunen groeit nu langzaam, maar gestaag. De focus ligt dan ook op het werven van nieuwe ondertekenaars. Het streven is om eind mei 2019 een dusdanig aantal ondertekenaars te hebben behaald dat zelfstandigheid en groeimogelijkheden van de stichting kunnen worden gegarandeerd.

Een grote hindernis van de mode-industrie is dat deze internationaal is, en daardoor lastig te reguleren. Zien jullie een toekomst waarin dit wel mogelijk is?
TMHP is door meerdere partijen uit het buitenland benaderd – Frankrijk en Engeland – wegens interesse in het platform met een meldpunt. In principe is het concept in Nederland ontwikkeld, maar kan het in ieder willekeurig land worden uitgerold. Op deze manier zullen samenwerkingen met het buitenland soepel kunnen verlopen, omdat dezelfde ‘pledge-regels’ worden gehanteerd en die ook door externe partijen in ieder land afzonderlijk gehandhaafd kunnen worden.

De afgelopen jaren zijn er in het buitenland talloze initiatieven geweest om het te dunne catwalkideaal aan de kaak te stellen. Zo legde de Franse overheid een minimum BMI op en kondigde luxeconglomeraten LVMH en Kering in 2017 een maatregel af om minderjarige en ‘size zero’-modellen van hun catwalks te weren. Toch lijken dergelijke maatregelen nog maar weinig verschil te maken. Zo liepen er onder andere bij Saint Laurent afgelopen seizoen graatmagere modellen mee. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Hier in Nederland geloven wij heel erg dat verandering tot stand kan komen op het moment dat de mode-industrie het initiatief zelf omarmt. Die maatregel van LVMH en Kering is daar natuurlijk een voorbeeld van, maar uit de vraag die er vanuit hen is gekomen om binnenkort met ons om de tafel te zitten, blijkt dat ze nog niet zo goed weten hoe ze hem daadwerkelijk moeten implementeren. Hier in Nederland werkt TMHP op dit moment goed omdat de betrokken partijen die de pledge ondertekenen – de merken, fashionweek, modellenbureaus en de overheid – elkaar ter verantwoording kunnen roepen waar nodig. Zo presenteren wij aan het eind van het jaar de vorderingen van de pledge aan de staatssecretaris.

Dit jaar verscheen er een belastend artikel over fotograaf Yorick Nubé in de Volkskrant, waarin onder andere agentschappen werden gehekeld voor het toestaan van zijn semi-naaktfotografie. Toch kreeg ik het idee dat het artikel maar weinig stof deed opwaaien in Nederland. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Naar mijn mening is naar aanleiding van dat artikel juist veel door veel modebladen gepubliceerd en is het opgepakt door televisie. Ook is er door TMHP meteen actie ondernomen door met het netwerk in gesprek te gaan. Aan de hand van de meldingen is er tijdens de netwerkbijeenkomst in maart een discussie geweest met de ondertekenaars, en is een preventiemethode besproken. Vervolgens is in overeenstemming met alle ondertekenaars in april een nieuwe pledge-regel toegevoegd met betrekking op de leeftijdsgrens voor naaktfotografie: modellen, modellenbureaus, opdrachtgevers en media hanteren een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder voor geheel of gedeeltelijke naaktfotografie en bieden een besloten plek voor het omkleden op de set. Bij naaktfotografie is expliciete leeftijdsverificatie en een schriftelijke overeenkomst vooraf onderdeel van het werkproces. Net als de afspraak om melding te maken bij overtreding en de verplichting om na te gaan of begeleiding van modellenbureaus en of ouders noodzakelijk is.

Welke rol ligt er op het gebied van veiligheid en gezondheid van modellen nog voor boekers weggelegd in jullie optiek?
Vanuit TMHP voelen wij enorme verantwoordelijkheid om juist opdrachtgevers en medewerkers van modellenbureaus te betrekken bij de educatie op verschillende vlakken. Denk bijvoorbeeld aan mentale weerbaarheid. Zij zijn immers het eerste aanspreekpunt van modellen, ondanks het feit dat zij zzp’er zijn en dus niet in dienst zijn van een modellenbureau.

En wat kunnen modellen zelf nog doen?
TMHP organiseerde op 30 augustus 2018 een lunch voor modellen. De aanwezigen werden uitgenodigd om een ‘Model Task Force’ te vormen, met als doel om thema’s voor behandeling te identificeren en de bekendheid van het platform en meldpunt te vergroten. Deze taskforce is onmisbaar voor TMHP. De modellen fungeren als klankbord en weten precies wat er speelt binnen de mode-industrie en welke veranderingen er moeten plaatsvinden.

Tevens kunnen modellen zich aanmelden als ambassadeur van TMHP. Op deze manier vergroten we de bekendheid van het platform en het daarbij behorende meldpunt. Op die manier hopen wij dat modellen bij misstanden snel het meldpunt weten te vinden en te gebruiken indien nodig.

i-D spreekt in het kader van deze vooruitblik de hoofddocent van het AMFI, een mode-activist, een boeker van een prestigieus modellenagentschap en een radicaal modeduo. Lees er hier meer over.

Tagged:
modellen
mentale gezondheid
Werkomstandigheden
Model's Health Pledge