het transleven in de gevangenis en op straat

Een korte documentaire van The Guardian laat zien hoe gedetineerde transvrouwen samen het hoofd boven water houden.

door Robin Alper
|
06 april 2016, 12:15pm

De transgendergemeenschap is vandaag de dag zichtbaarder dan ooit. Wereldwijd zijn er programma's over de ervaringen van transgenders te zien, zoals I Am Cait, Transparent en het Nederlandse Hij is een Zij. Toch blijkt in de praktijk dat er nog veel discriminatie bestaat tegenover transgenders, wat zich uit in scheldpartijen, vernieling van eigendom en zelfs fysiek geweld.

Naast dergelijke vormen van discriminatie, vertonen diverse instanties ook een gebrek aan tolerantie. Op scholen, de werkvloer, in zorginstellingen en gevangenissen worden mensen die zich niet langer identificeren met het geslacht waarmee ze geboren werden vaak alsnog ingedeeld op basis van het geslacht dat op hun geboorteakte staat. Dit is niet alleen een gebrek aan respect, maar het kan ook gevaarlijke situaties opleveren voor de personen in kwestie. Als een transvrouw of een homoseksuele gedetineerde in een gevangenis vol mannen terechtkomt, maakt dit de straf des te zwaarder door de extreme mate van fysiek en verbaal geweld dat dit in veel gevallen met zich meebrengt. Discriminatie beperkt zich nu eenmaal niet tot de openbare ruimte.

Gelukkig zien ook steeds meer instanties in dat ze de veiligheid van mensen, ongeacht hun geslacht, moeten garanderen. Speciale transtoiletten zijn in opkomst op een groeiend aantal scholen en bedrijven, en er wordt hard gestreden voor het recht om te worden behandeld op basis van het geslacht waarmee je jezelf identificeert. Om discriminatie te voorkomen brengt Amsterdam LHBT-vluchtelingen al onder in een aparte opvang. Naast scholen en bedrijven worden ook in gevangenissen betere omstandigheden voor transgenders gecreëerd. Cellenbok H2 in San Francisco heeft bijvoorbeeld een afdeling waar transgenders afgezonderd van de andere gevangenen vastzitten. De politie van San Francisco is op dit moment bezig zelfs met het doorvoeren van nieuw beleid dat gevangenen niet langer huisvest op basis van hun geboorteakte.

Meer dan een derde van de transgender gedetineerden in Amerikaanse gevangenissen geeft aan te maken te hebben met seksueel misbruik, wat benadrukt dat veranderingen in het systeem hard nodig zijn. Toen de sheriff van San Francisco het nieuwe beleid aankondigde, besloot filmmaker Nick Leader een aantal gevangenen te ontmoeten uit cellenblok H2. Op basis van deze ontmoetingen maakte hij de korte documentaire That's My Sister: Transgender Life in Jail and on the Street. Deze documentaire werd door The Guardian uitgebracht en laat zien hoe deze gemeenschap het in de maatschappij, op straat en in het rechtssysteem niet makkelijk heeft. In cellenblok H2 en daarbuiten hebben ze alleen elkaar, maar dat weerhoudt ze er niet van om te strijden voor hun rechten.

Bekijk That's My Sister hieronder:

Credits


Tekst Robin Alper
Beeld videostill 

Tagged:
transgender
documentaire
The Guardian
gevangenis
Lhbt+
Cultuur
that's my sister: transgender life in jail and on the street