de jungle die calais heet

Fotograaf Henk Wildschut brengt het vluchtelingenkamp in beeld dat langzaam maar zeker een stad werd.

door Eveline Briand
|
08 april 2016, 3:20pm

Vlakbij de havenstad Calais in Frankrijk ligt het bekende vluchtelingenkamp waarvanuit jaarlijks duizenden mensen uit Afrika en het Midden-Oosten de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken. Allemaal hopen ze op een betere toekomst. Fotograaf Henk Wildschut volgt de penibele situatie al sinds 2005 op de voet en langzaam zag hij The Jungle - zoals het kamp wordt genoemd - transformeren in een echte stad.

In zijn in 2011 gepubliceerde boek Shelter laat hij de hutten zien die de vluchtelingen in de bossen van Calais bouwden. Daar is niets meer van over, want op 29 februari werd het hele kamp om politieke redenen gesloopt. Het enige wat je nog ziet, zijn sporen. De 'onzichtbaren' die officieel niet bestaan, worden op die manier juist zichtbaar voor de wereld.

Wildschut brengt de persoonlijke, emotionele verhalen van vluchtelingen niet in beeld. En dat is een bewuste keuze van hem geweest. Henk laat zien hoe het leven er in het vluchtelingenkamp echt aan toeging, zonder een vertekend beeld te schetsen. Ondanks dat ze te maken hebben met grote problemen, proberen deze mensen hun gewone leven in het vluchtelingenkamp voort te zetten.

Met zijn expositie haakt hij in op de problematiek die de vluchtelingecrisis met zich meebracht. Hij heeft het over onzichtbaarheid en zichtbaarheid, het erkennen of ontkennen, tijdelijk of structureel, beheerst of ongecontroleerd, maar ook de spanningen tussen de politieke en maatschappelijke kwesties.

De tentoonstelling Calais - From Jungle to City geeft weer hoe de structuur van het kamp verandert. Om dat kracht bij te zetten, zal er regelmatig nieuw werk aan de expositie worden toegevoegd.

De tentoonstelling is vanaf vandaag tot en met 5 juni te zien in Foam, Amsterdam. 

Credits


Tekst Eveline Briand 
Fotografie Henk Wildschut

Tagged:
foam
expositie
vluchtelingenkamp
Cultuur
henk wildschut